Nedávné dění v Říši

Je to víc než rok, co zemřel starý císař. Byl to vládce mocný a schopný. Krom rozlehlé a bohaté říše po něm zbyla i císařovna vdova, dáma mnoha schopností: pevné vůle, bystré inteligence a tvrdé ruky. Již rok vládne v císařství za pomocí ministrů, kteří tvořili oporu koruny ještě za života jejího manžela.

Jenže zvykové právo hovoří proti samotné ženě na trůně. Z manželství sice vešly dvě děti, ale starší chlapec zemřel, když mu byly dva roky, a mladší holčičce jsou teď tři. Vláda následníka se zástupcem regentů nepřipadá v úvahu. A z úst nejednoho mocného šlechtice se stále častěji ozývá, že by se měla znovu vdát, nejlépe za někoho z mocných okolních královských rodů nebo knížecích rodin z císařství. Téma je v poslední době stále palčivější, neboť opět se nesou zkazky, že povstávají mocné hordy chaosu a sbírají své síly proti císařství, aby se jej pokusily rozdrtit a ukončit tak tisíciletý spor absolutním vítězstvím.

Za této situace císařovna tedy začala jednat. Objevily se zvěsti, že se rozhodla pojmout nového manžela. Byť nebylo nic oficiálně oznámeno, ke dvoru v rychlém čase přibylo mnoho dalších vyslanců s nutným pověřením dohodnout hospodářské kontrakty, předání uměleckých děl a podobně. Spolu s nimi i armáda špehů a vyzvědačů.

Zdá se, že rozhodování je těžké a tím pádem zdlouhavé. Jako ideální příležitost pro řešení celé situace se jeví velká slavnost Sjednocení Triády. Koná se každých dvanáct let na počest přírodních bohů Rhyi, Taala a Ulrica. Podle tradice se tento Tucet dělí na čtyřletá období vlády jednotlivých bohů s rituálem Sjednocení na konci každého tuctu: v den, kdy se božská souhvězdí dotýkají.
Tato slavnost starých bohů je navíc tím významnější, že letos se kryje s naprosto jedinečnou událostí - stým výročím nového císařství. Tedy bude tomu přesně sto let, co Magnus Pobožný po Velké válce s Chaosem přijal z rukou Velkého Teogona císařskou korunu.

Sjedou se sem zástupci všech mocných národů a mocných rodů císařství. A proslýchá se, ba je veřejným tajemstvím, že se zde rozhodne, kdo bude příštím vládcem nejmocnější lidské říše!

Slavnost se tradičně koná na posvátném místě Rhyina palouku kde se pravidelně již odnepaměti schází hlavní představitelé starých kultů tří bohů v závislosti na tom, který bůh má vládu nad tím kterým rokem. Nedaleko palouku stojí Vlčí zuby, tyčící se jako otevřená čelist nad loukou. V blízkosti se nalézá též Taalův dub.
Místo je na okraji lesní provincie Talabeclandu, vzdálené od veškeré civilizace krom malé vesničky Strážnov a císařské silnice do Talabheimu. Však slavnost je vždy bohatě zásobena vším co si jen panstvo může přát a navíc lesy jsou plné zvěře a bestií a tedy vhodné pro loveckou kratochvíli panstva.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License