Družiny

Na vědomost se dává, ku známosti pánů a radosti všeho lidu,
že ku příležitosti výročí zrození Nové říše,
jakož i výroční události Sjednocení Triády,
k poctě starým bohům a velikosti Říše, naší matky,
budiž všichni vznešení páni, jakož i moudří zástupci řádu duchovního,
osoby jinak významné a všeliký jejich lid služný,
srdečně zváni na velkolepou

CÍSAŘSKOU SLAVNOST

konající se roku tohoto, měsíce osmého, dne osmnáctého až dvaadvacátého,
v blízkosti svatých míst Staré Triády

program slavnosti, jakož i další podrobnosti všeliké,
budou vyhlášeny v čase předstižném

Ve svobodné vůli
Odetta von Talabheim
správkyně Říše, císařovna-vdova, vévodkyně z Talabeclandu

Tato jasná a výstižná pozvánka byla rozeslána do všech koutů Říše i vzdálených krajů mimo Říši. Níže jsou vypsáni ti, kteří jsou očekáváni.

Císařovna, vévodkyně z Talabeclandu, paní Talabheimu
Sice nikoliv zvolená, ale přesto hlavní zástupkyně jednoho z největších rodů a jedné z největších provincií Říše, jakož i jednoho z nejvýznamnějších měst v Říši. Zároveň vdova po zemřelém císaři a současná (dočasná) správkyně Říše. Žena mocná, schopná a tvrdá. Jako všichni z jejího rodu. Nebezpečná protivnice v jakékoliv partii.
Její rod, vévodové z Talabeclandu, je starobylý a mocný. Kdysi byli vévodové z Talabeclandu příčinou rozpatu Říše, když se vévodkyně Ottilie s podporou Ulrikovy církve prohlásila císařovnou a zahájila tak tisícileté období sváru, které ukončil až Magnus Pobožný před 100 lety. Rod vévodů z Talabeclandu tak zejména u sigmaritských rodů navždy ztratil důvěryhodnost, nicméně stále patří díky své strategické poloze (střed Říše kolem dvou hlavních vodních toků, hlavní dodavatel dřeva) a vojenské síle mezi významné politické hráče v Říši.
Erbem rodu je rudá orlice na zlatém poli, barvami rodu je rudá a zlatá. Císařovna má právo nosit císařské barvy - černou, stříbrnou a zlatou - a císařský znak - stříbrnou vavříny ověnčenou lebku ve spoji zlatého kříže v černém poli.

Reiklandští kurfiřti - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších rodů v Říši. Svou rodovou linii stopují až k rodině samotného Sigmara, jehož kmen měl kořeny právě v této oblasti. Velkoknížata z Reiklandu jsou mocní, silní vladaři, s nárokem na vládu nad možná nejdůležitějším městem Říše, starobylým Altdorfem. Jejich země je silná vojensky i hospodářsky a jejich spojenectví se Sigmarovou církví je téměř nerozdělitelné. Přesto nemají v současné době úplně jednoduchou pozici, jejich chatrné vztahy s trůnem je odsunuly poněkud do opozice…
Erbem rodu je bílá korunovaná lebka nad černým nápisem sigmar na bílé stuze, to vše v rudém poli, barvou rodu je bílá, případně rudá a modrá - barvy města Altdorfu.

Middenheimští kurfiřti
Prastarý a mocný rod velkovévodů z Middenlandu je proslulý svými válečnickými schopnostmi. Jejich vrozená nezdolnost a pevná víra v Ulrika, Pána zimy a vlků, z nich vždy dělaly nebezpečné protivníky. I na politické scéně jsou silnými hráči, jsou hlavními zastánci Ulrikovy víry v Říši a svou rodovou linii odvozují od bratra samotného Magnuse Pobožného. V současnosti jejich pozice v Říši posiluje, se starým císařem měli dobré vztahy, jejich vojsko záchránilo Říši při tažení proti ogrům a velkovévoda se jistě pokusí své současné obliby využít.
Erbem rodu je bílý vlk na rudém poli s černým břevnem se třemi zlatými korunkami nad a pod rudým polem. Barvami rodu je modrá a bílá.

Kurfiřti z Wissenlandu - Tato družina potřebuje doplnit!
Prastarý rod střežící jižní hranici Říše, páni bývalého hlavního města Říše - Nulnu. Rod nevelký s državamy až na zmíněný Nuln nepříliš významnými, přesto však rod uznávaný, hlavně zásluhou časté přítomnosti členů rodiny v těch nejvyšších úředních a církevních funkcích. Rádi by vrátili Nulnu jeho za předchozího císaře ztracenou slávu - a císaře, který by pocházel z "jediného pravého hlavního města Říše." Jejich politický vliv dalece převyšuje jejich majetkové dispozice a jejich zákulisní schopnosti jsou pověstné, tedy kdo ví, třeba uspějí…
Erbem rodu je bílý dvouocasý lev se zlatou korunkou na zlatorudé šachovnici s bílým městem na modrém poli v levém horním rohu mezi lvíma rukama. Barvami rodu je šedá a bílá, alternativně černá za město Nuln.

Kurfiřti z Ostlandu a Ostermarku- Tato družina již potvrdila, že přijede.
Rod nově vzniklý z trosek původních kurfiřtských rodů. Po válce mezi Ostlandem a Ostermarkem, kterou zastavila až intervence císařské armády, obě rodiny jen těžko povstávaly z popela. O to větší bylo překvapení ostatních rodů (které už své severní rivaly odepsaly), když se hraběnka z Ostermarku provdala za vekoknížete z Ostlandu a svého loni zrozeného syna prohlásili manželé za dědice obou trůnů. Z rozpadlých zemí se náhle stala supervelmoc říšské politické scény a tuto pozici se rodina jistě pokusí ještě posílit. Rodina má tradičně dobré vztahy s Kislevem - hraničí s ním, silnou pozici na poli kožešnictví, koželužnictví a dřevotěžby a je již téměř notoricky známá častým zařazováním ogřích žoldnéřů do pravidelné armády. S ostatními kurfiřty má rodina neutrální, s talabeclandským rodem dokonce špatné vztahy. Zřejmě se pokusí s tímto problémem na slavnosti něco udělat.
Erbem nového rodu je půlené pole černá/modrobíle paprsčitá, s rudým drakem uprostřed (v poli ostermarkské) nebo rudou bůvolí hlavou uprostřed (v poli ostlandské větve). Barvami rodu je černá a modrobíle pruhovaná.

Kurfiřti z Averlandu - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Hrabata z Averlandu jsou zdánlivě nejslabší kurfiřtskou rodinou v Říši. Dá se říci, že by vůbec nebyli významní, kdyby - nebylo jejich výsadní kontroly nad Starou Trpasličí Silnicí. Jejich výborné vztahy s trpaslíky jsou pověstné a právě díky nim se Averland drží v popředí řemeslné výroby a těžebního průmyslu v Říši. Jakkoliv by tedy ostatní, starší a větší rodiny averlandská hrabata rády ignorovaly, nezbývá jim než s nimi počítat. Prozatím…
Erbem rodu je zlaté slunce v modrobíle půleném poli. Barvami rodu je zlatá a černá.

Elfové vysocí
Spojenci Říše z dob Magnuse Pobožného. To jejich čarodějové založili magickou univerzitu a nejmocnější z nich byl prvním Nejvyšším Patriarchou. Osmdesát let se v Říši neobjevili, jejich náhlý příjezd proto vzbudil velkou pozornost. Jaké ke svému znovuobjevení mohou mít důvody?

Elfové lesní - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Národ kontinentálních elfů se obvykle drží v bezpečí svých lesů a do vnějších záležitostí se neplete. Proto je záhadou, z jakého důvodu se zde objevili emisaři Pána a Paní Athel Lorenu. Že by nejvýznamnější svátek přírodních božstev měl až takový význam i pro ně? Nebo mají jiné pohnutky?

Elfové temní - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Další delegace elfů? Zvláštní. Zdá se však, že tato delegace má zjevně vlastní cíle. A že ostatní elfí delegace si od nich drží více než zdvořilý odstup. Proč? Nicméně mají právo zde být jako všichni ostatní elfové…

Trpaslící z hor - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Trpasličí delegace bývá zvaná na všechny významné slavnosti. Tato není vyjímkou. Zdá se však, že na této slavnosti trpaslíci hodlají dělat mnohem víc, než se jen veselit. Přítomnost jednoho z trpasličích králů o tom vypovídá dostatečně výmluvně.

Hobiti - Starší již potvrdil, že přijede, ale je zatím sám.
Hobití zájmy v Říši obvykle nikoho nezajímají, kromě jedné situace - volby císaře. Starší ze Spornozemě je jedním z volitelů, což dává hobitům, jinak nenáviděným, v této situaci opět důležité postavení. Kdo však bude chtít přistoupit na jejich požadavky?

Bretonci - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Bretonské království je druhou nejvýznamnější říší na kontinentu. Na bretonsko-říšských vztazích ztroskotal již mnohý císařský kandidát. Na čí stranu se Bretonci přikloní tentokrát? A jaké jsou jejich vlastní cíle?

Tilea
Země městských států po letech opět získala silného vůdce. Současný luccinský dóže dokázal dobýt nedobytné město Trantio, zkrotit zrádnou Parvonu, být zvolen doživotním konzulem verezzké republiky a porazit v aréně vládce pirátského ostrova Sartosa. Teď hodlá rozšířit svůj vliv i na sever a poprvé po staletích sjednotit celou Tileu pod vládu jednoho města. Dokáže však překonat vnější vlivy mající zájem na tilejské roztříštěnosti?

Kislev - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Kislevští bojaři jsou odjakživa jedním z nejvýznamnějších spojenců Říše. Jejich země tvoří nárazník proti nájezdům Chaosu a díky jejich vojenské síle si zbytek světa často může oddychnout od útrap války se stvůrami z Pustin. Často je však až příliš snadné zapomenout. Možná proto kislevané přijeli. Možná proto prý přijede i samotná Ledová carevna.

Církev Sigmarova - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Sigmarova církev je nejmocnější církví Starého světa. Již mnohokrát jejich politika hýbala říší. Již mnohokrát jejich politika stavěla a srážela trůny Říše. Přijede s nimi Arcilektor, který má v Radě jeden hlas.

Lovci čarodějnic - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Nejhezčí elegáni zastupující část Sigmaritské církve. Nejen, že jsou moc pěkní a vhodní do každé domácnosti, ale umí dělat i okouzlující táboráky.
Mají jednoho volitele v Radě.

Ulrikova církev - Tato družina potřebuje doplnit!
Ulrikova církev je nejstarší církví v Říši a ráda by si zachovala místo na výsluní politiky. V současnosti je tomuto vyznání situace nakloněna, jelikož poslední císař nebyl sigmarita. Nicméně s možným nástupem císaře-sigmarity by ulrikisté mohli přijít o svou pozici, čemuž se dozajista pokusí zabránit.

Církev Taala a Rhyi - Tato družina již potvrdila, že přijede.
Církev Otce a Matky, pánů přírody, patří k tomu mírumilovnějšímu, co můžete mezi vyznáními Starého světa najít. Což ovšem neznamená, že po nich můžete jen tak šlapat, nebo že Taal vás nesežehne bleskem či nenechá sežrat divou šelmou, pokud budete na jeho věřící útočit. Tato církev nemá žádnou formalizovanou strukturu a donedávna neměla ani politické ambice. V současné situaci se však zdá, že přece jen budou muset do politiky zasáhnout, pokud nechtějí skončit v krajním případě až na hranici…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License