Bloodbowl

Kdy: Pátek dopoledne
Hrací doba: 4x5 minut
Hrací plocha: 50x25 yardů
Týmy: 2x7 hráčů na hřišti; 2x10 hráčů celkem
+obecenstvo


Pravidla pro hráče

1) cílem hry je dopravit míč do za soupeřovu koncovou čáru. Každé úspěšné dopravení míče spoluhráčem za koncovou čáru soupeře se počítá za jeden bod.

2) Míč je hratelný za všech situací, kdy neleží volně na zemi déle než tři vteřiny, není součástí nepřehledné situace déle než tři vteřiny, hráč s míčem neleží na zemi déle než tři vteřiny nebo míč nepřekročil hraniční čáry hřiště.

3) Míč je prohlášen za nový míč za situace, kdy ho žádný tým nemá v držení déle než tři vteřiny. V takovém okamžiku je vyhlášena rozehrávka na místě nového míče podle pravidla 5)

4) míč je prohlášen za mrtvý míč za situace, kdy tým ovládající míč se nachází s míčem na zemi či v nepřehledné situaci déle než tři vteřiny nebo hráč s míčem vyběhne ze hřiště. V takovém okamžiku je vyhlášena rozehrávka na místě mrtvého míče podle pravidla 6)

5) úvodní rozehrávka a rozehrávka nového míče probíhá tak, že míč je vložen na určené místo mezi shromážděné týmy, každý z týmů se seřadí ve vzdálenosti jeden yard od míče. Každý z týmů může seřadit až šest hráčů na svou rozehrávkovou čáru.

6) rozehrávka mrtvého míče probíhá tak, že týmy se seřadí jeden yard od sebe, míč je umístěn na určené místo a jeden z hráčů týmu ovládajícího míč umístí jednu svou ruku na míč. Každý z týmů může seřadit až pět hráčů na svou rozehrávkovou čáru.

7) míč je možné po hřišti přepravovat pomocí přihrávek či běhu s míčem v držení. Hráč přijímající přihrávku nesmí být nijak atakován!

8) Hráče s míčem je dovoleno atakovat za pomoci rukou či vlastního trupu, žádných dalších částí těla! Dovolenými zónami ataku je prostor od nadloktí po kolena. Zakázanými zónami jsou hlava, krk, rozkrok, kolena, lokty, předloktí/dlaně a holeně/chodidla. Je povoleno hráče srazit, povalit, zatlačit či nejvýše na tři vteřiny zachytit za trup.

9) Hráče bez míče je dovoleno atakovat za pomoci rukou či vlastního trupu, a to pouze do trupu a pouze zatlačením/povalením či zachycením za trup nejvýše na dobu tří vteřin. Vyjímkou je hráč přijímající přihrávku.

10) Herní doba se přerušuje pouze za situace mrtvého či nového míče.

11) kdo nechápe pravidla ani po názorné ukázce, budiž zašlapán do země.


Pravidla pro obecenstvo

1) Na hřiště je možné hodit cokoliv, kdykoliv a po komkoliv s jedinou podmínkou - předmět nesmí nikoho zranit a jeho přítomnost na herní ploše nemůže být nebezpečná. Nejlépe když si půjčíte molitanové koule od mágů, či také můžete házet svoje staré ponožky. Hráči předměty nezvedají.

2) Je-li nějaký hráč vytlačen mimo hrací plochu, obecenstvo se na něj vrhá. Pomocí náznaku kopání a úderů je hráč na chvíli vyřazen ze hry.

3) Při úvodní rozehrávce a rozehrávce po gólu je možné, že proběhne náhodná událost. Náhodnou událost oznamuje vedoucí fanoušek.

Náhodné události:
Invaze na hřiště - hráči vtrhnou na hřiště a vyřadí (stejně jako v bodu 2) jednoho hráče určeného týmu (to určí vedoucí fanoušek).
Zbití rozhodčího - hráči vtrhnou na hřiště a zbijí rozhodčího (stejně jako v bodu 2), ten potom píská daleko méně…
Rozzuřený dav - hráči vtrhnou na hřiště a během lehkého útoku na všechny hráče je rozehrávka posunuta na určitou stranu (míč posunuje vedoucí fanoušek).
Pomoc zvenčí - jednomu týmu je hozena zbraň, pomocí které je možné jednou na krátkou dobu vyřadit jednoho protihráče, ale pozor aby si toho nevšiml rozhodčí…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License